De toren van Babel herbouwen – Het perspectief van een CEO op uitwisseling van gezondheidsinformatie

Workplace Health Management (WHM) Er zijn vier belangrijke componenten van gezondheidsmanagement op de werkplek:

Gezondheid en veiligheid op het werk
Gezondheidsbevordering op de werkplek
Sociale en leefstijldeterminanten van gezondheid
Milieugezondheidsbeheer
In het verleden werd beleid vaak uitsluitend gedreven door naleving van wetgeving. In de nieuwe benadering van gezondheidsmanagement op de werkplek wordt de beleidsontwikkeling gedreven door zowel wettelijke vereisten als door gezondheidsdoelen die op vrijwillige basis door de arbeidersgemeenschap binnen elke sector zijn vastgesteld. Om effectief te zijn, moet Management op de werkplek gebaseerd zijn op kennis, ervaring en praktijk die is opgedaan in drie disciplines: gezondheid op het werk, gezondheidsbevordering op het werk en gezondheid van het milieu. Het is belangrijk om WHM niet alleen te zien als een proces voor continue verbetering en gezondheidswinst binnen het bedrijf, maar ook als kader voor betrokkenheid tussen verschillende instanties in de gemeenschap. Het biedt een platform voor samenwerking tussen de lokale autoriteiten en bedrijfsleiders op het gebied van gemeenschapsontwikkeling door de verbetering van de volksgezondheid en de gezondheid van het milieu.

De omgeving van een gezonde werkplek – een hoeksteen van het communautaire actieplan.

De Luxemburgse verklaring van het netwerk van de Europese Unie voor gezondheidsbevordering op het werk definieerde WHP als de gecombineerde inspanning van werkgevers, werknemers en de samenleving om de gezondheid en het welzijn van mensen op het werk te verbeteren

Dit kan worden bereikt door een combinatie van:

Verbetering van de werkorganisatie en de werkomgeving
Actieve deelname van werknemers aan gezondheidsactiviteiten bevorderen
Persoonlijke ontwikkeling stimuleren
Gezondheidsbevordering op het werk wordt in de Verklaring van Luxemburg van het EU-netwerk gezien als een moderne bedrijfsstrategie die gericht is op het voorkomen van een slechte gezondheid op het werk en het verbeteren van het gezondheidsbevorderende potentieel en het welzijn van de beroepsbevolking. Gedocumenteerde voordelen voor werkplekprogramma’s zijn onder meer een lager ziekteverzuim, een lager cardiovasculair risico, een lager gezondheidsclaims, een lager personeelsverloop, minder musculoskeletale letsels, een hogere productiviteit, een grotere organisatorische effectiviteit en het potentieel van een return on investment.

Veel van deze verbeteringen vereisen echter een blijvende betrokkenheid van werknemers, werkgevers en de samenleving bij de activiteiten die nodig zijn om het verschil te maken. Dit wordt bereikt door medewerkers in staat te stellen beslissingen te nemen over hun eigen gezondheid. Bedrijfsgezondheidsadviseurs (OHA) zijn goed geplaatst om behoeftenanalyses uit te voeren voor initiatieven voor gezondheidsbevordering met de werkende bevolking die ze bedienen, om prioriteit te geven aan deze initiatieven naast andere initiatieven op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk die aan de gang zijn, en om de activiteiten op ondernemingsniveau te coördineren om ervoor te zorgen dat geplande initiatieven worden uitgevoerd. In het verleden zijn bedrijfsgeneeskundige diensten al vele jaren betrokken bij de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid en bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid voor verzekeringsdoeleinden.

Het concept van het behoud van arbeidsvermogen bij de overigens gezonde beroepsbevolking is ontwikkeld door enkele innovatieve bedrijfsgeneeskundige diensten. In sommige gevallen zijn deze inspanningen ontwikkeld als antwoord op de groeiende uitdaging die wordt veroorzaakt door de vergrijzende beroepsbevolking en de steeds stijgende kosten van de sociale zekerheid. OHA’s hebben vaak een voortrekkersrol gespeeld bij deze ontwikkelingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.